OM OSS

Vi målar hem, kommersiella fastigheter, interiört och exteriört. 

 

Nya Sala Måleri AB är en sammanslagning av två måleriföretag (Silverstadens Måleri och Sala Måleri) och ägs av fyra personer med många års erfarenhet av måleribranschen.

TJÄNSTER

Vi utför det mesta inom måleri.

 

  • In-och utvändig målning vid ny- och ombyggnationer samt renoveringar/reparationer.
  • Fönsterrenovering
  • Fasadmålning
  • Tapetsering
  • Målning med härdplaster (epoxi)
  • Våtrumsmålning
  • Dammbindning av betonggolv
  • Lackering

Över 30 års kombinerad erfarenhet och expertis


Vid första kontakt med kunden skapas ett dokument för projektet. Dokumentet visar klart och tydligt vad som överenskommits mellan kund och företag, vad som ska utföras, kulörer m.m.
Ansvarig målare på plats för sin kvalitetsdokumentation/egenkontroll och eventuella avvikelser.
Administrationen får kvalitetsdokumentationen från varje slutfört projekt och färdigställer projektet med kunden samt säkerställer att alla överenskomna arbeten är utförda och eventuella tillkommande arbeten har godkänts av kunden, därefter sker fakturering och arkivering med arbetets/projektets nummer. Vid alla större projekt överlämnas kvalitetsplanen tillsammans med dokumentation av hela projektet.

Vi använder färgmaterial från Alcro, vilket säkerställer våra kvalitetskrav på färgmaterial