HUR LÅNG TID TAR DET ATT MÅLA MITT HUS? Ett exteriörhusmålningsprojekt tar normalt 1-3 dagar beroende på storlek. För interiörmålning kan den tid som krävs för att utföra ett professionellt jobb ta upp till 5 dagar. När vi planerar något hemmålningsjobb är planerade dagar planerade med undantag som bara beror på väderhändelser eller andra oförutsedda omständigheter. VILKA FÖRBEREDELSER BEHÖVER JAG GÖRA? Vi tar hand om tunga möbler och lyfter och skyddar allt som kommer att stanna kvar i rummet som ska målas. Att rensa rummet med mindre och ömtåliga föremål hjälper oss emellertid mycket i att få jobbet så effektivt som möjligt. HUR KAN ETT STORT HÅL I GIPSVÄGGEN LAGAS? Om du vill gå på DIY-vägen, kan en fix göras med en plastmassa, sammansatt förening och ett nytt färglager. Tänk på att det är ett svårt jobb att få rätt och att anställa en professionell hjälp utifrån kan vara ett bättre alternativ. Vi har reparerat otaliga gipshål och kan fullfölja jobbet perfekt med mer avancerade tekniker till en minimal kostnad HUR GÖR JAG OM JAG SKADAR EN NYMÅLAD VÄGG? Med varje jobb vi gör, lämnas kvarvarande färg till kunden för just denna anledning. Istället för att du behöver göra en perfekt färgmatchning får du exakt samma färg som vi använde för touch-ups och snabbkorrigeringar. Om det är ett allvarligare problem är vi säkert tillgängliga för uppföljningstjänster. HUR OFTA SKALL JAG MÅLA OM HEMMA? I allmänhet bör en exteriörmålning göras ungefär vart 5:e år. Samtidigt finns det andra faktorer som solexponering eller hög luftfuktighet som kan förkorta den tiden. Även om du känner att färgen fortfarande ser bra ut, kan det vara en bra idé att ringa oss för en professionell analys för att åtgärda några små problem innan de blir större MITT TRÄDÄCK ÄR SLITET OCH BÖRJAR RUTTNA. När det gäller ruttet trä, är den perfekta lösningen att ersätta det först och sedan göra målningsjobbet. Vi kan tillhandahålla dessa tjänster och vi använder vår egen personal snarare än att lägga ut arbetet ut till ett annat företag. Utan att ersätta ruttat trä kan ett nytt färgjobb vara ett slöseri med pengar, eftersom det bara kommer att bli en tillfällig lösning. Oss kan du lita på. nya SALA MÅLERI AB det rätta valet i Sala. Ring oss…
VANLIGA FRÅGOR
Copyright - nya Sala Måleri AB 2018, Väsbygatan 12, 733 39 Sala, Tel: 0224-23260 & 0224-18485
Vi är verksamma inom hela Mälardalen. Välkomna
Högsta kvalitet och kundservice - till rimliga priser
HUR LÅNG TID TAR DET ATT MÅLA MITT HUS? Ett exteriörhusmålningsprojekt tar normalt 1-3 dagar beroende på storlek. För interiörmålning kan den tid som krävs för att utföra ett professionellt jobb ta upp till 5 dagar. När vi planerar något hemmålningsjobb är planerade dagar planerade med undantag som bara beror på väderhändelser eller andra oförutsedda omständigheter. VILKA FÖRBEREDELSER BEHÖVER JAG GÖRA? Vi tar hand om tunga möbler och lyfter och skyddar allt som kommer att stanna kvar i rummet som ska målas. Att rensa rummet med mindre och ömtåliga föremål hjälper oss emellertid mycket i att få jobbet så effektivt som möjligt. HUR KAN ETT STORT HÅL I GIPSVÄGGEN LAGAS? Om du vill gå på DIY-vägen, kan en fix göras med en plastmassa, sammansatt förening och ett nytt färglager. Tänk på att det är ett svårt jobb att få rätt och att anställa en professionell hjälp utifrån kan vara ett bättre alternativ. Vi har reparerat otaliga gipshål och kan fullfölja jobbet perfekt med mer avancerade tekniker till en minimal kostnad HUR GÖR JAG OM JAG SKADAR EN NYMÅLAD VÄGG? Med varje jobb vi gör, lämnas kvarvarande färg till kunden för just denna anledning. Istället för att du behöver göra en perfekt färgmatchning får du exakt samma färg som vi använde för touch-ups och snabbkorrigeringar. Om det är ett allvarligare problem är vi säkert tillgängliga för uppföljningstjänster. HUR OFTA SKALL JAG MÅLA OM HEMMA? I allmänhet bör en exteriörmålning i Sala göras ungefär vart 5:e år. Samtidigt finns det andra faktorer som solexponering eller hög luftfuktighet som kan förkorta den tiden. Även om du känner att färgen fortfarande ser bra ut, kan det vara en bra idé att ringa oss för en professionell analys för att åtgärda några små problem innan de blir större MITT TRÄDÄCK ÄR SLITET OCH BÖRJAR RUTTNA. När det gäller ruttet trä, är den perfekta lösningen att ersätta det först och sedan göra målningsjobbet. Vi kan tillhandahålla dessa tjänster och vi använder vår egen personal snarare än att lägga ut arbetet ut till ett annat företag. Utan att ersätta ruttat trä kan ett nytt färgjobb vara ett slöseri med pengar, eftersom det bara kommer att bli en tillfällig lösning. Oss kan du lita på. nya SALA MÅLERI AB det rätta valet i Sala. Ring oss…
Vi är verksamma inom hela Mälardalen. Välkomna
Högsta kvalitet och kundservice - till rimliga priser
nya
nya