nya

Vi byter namn och expanderar

blir

Fr.o.m 15 januari 2022

Byter nya Sala Måleri AB namn till Målerigruppen Sala - A vesta AB

Fr.o.m 15 februari 2022

Övertar Målerigruppen S ala - Avesta AB verksamheten från E.Ks Måleri AB Avesta Företaget kommer att expandera, med bemanning i Sala och filial i Avesta.
INFORMATIONSBLAD
Anders Larsson
Magnus Olsson
Tomas Molin
hemsida: www.målerigruppen.se

Vi byter namn och expanderar

nya blir

Fr.o.m 15 januari 2022

Byter nya Sala Måleri AB namn till Målerigruppen Sala - A vesta AB

Fr.o.m 15 februari 2022

Övertar Målerigruppen S ala - Avesta AB verksamheten från E.Ks Måleri AB Avesta Företaget kommer att expandera, med bemanning i Sala och filial i Avesta.
INFORMATIONSBLAD
Anders Larsson
Magnus Olsson
hemsida: www.målerigruppen.se
Tomas Molin